Orar: Lun – Vin: 9.30 – 16.30
Trecerea la energia regenerabilă este cea mai bună alegere
Cea mai bună sursă de
energie și informații

Vă stăm la dispoziție cu toate informațiile necesare pentru ca
dumneavoastră să puteti lua cea mai bună decizie.

Programul Electric UP

Electric UP este un program de finanțare nerambursabil pentru întreprinderi mici și mijlocii și domeniul HORECA care sprijină instalarea sistemelor de panouro fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehiculele electrice și electrice hybrid plug-in.

Programul Electric UP are drept scop creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plugin-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plugin.

Suncharge Energy - Finanțare

Etapele Electric UP

  1.  Programul de finanțare se aplică pe perioada 2020- 2026, în mai multe cicluri de finanțare.
  2. Un ciclu de finanțare are următoarele etapele:

– publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului;

– înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora;

– depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP;

– solicitarea de informații suplimentare și clarificări;

– analiza și aprobarea proiectelor;

– publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet gov.ro;

– depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;

– publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;

– încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;

– publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;

– acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;

– implementarea proiectelor de către Beneficiari;

– decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;

– monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari; n) monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.

 

3. Grafic indicativ de timp privind desfășurarea etapelor Programului pentru ciclul 1 de finanțare:

Autoritatea va publica toate informațiile utile cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program;

Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 60 de zile;

Fiecare solicitant va obține parola de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea înscrierii și numărul unic asociat înscrierii;

Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minim 60 de zile, ulterior demarării sesiunii de înscriere;

Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 60 de zile, lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade;

Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;

Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim 30 de zile de la soluționarea ultimei contestații;

În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; 

 

4. Nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;

Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 60 de zile de la semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor în condițiile prevăzute în ghid;

Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalităţile privind recepţia și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării;

Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an.

Înscrierea în Electric UP

Compania noastră nu percepe taxa de înscriere în programul cofinanțat de Ministerul Fondului de Mediu în vederea montării instalației fotovoltaice de producere a energiei electrice necesare consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național. Serviciul este gratuit, indiferent daca veți fi sau nu declarat eligibil în program.

Activitatea noastră se desfasoară oriunde în țară.

Ghid de finanțare Electric UP

Pentru descărcarea ghidului ElectricUp vă rugăm să accesați următorul link: https://solar.inteligentsolutions.ro/wp-content/uploads/2021/03/Ghid-ElectricUp.pdf

Programul este destinat întreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

ro_RORomanian